Succesvol bomen planten doe je zo ..

Een verplantmoment is voor de boom of plant een stressvol moment.We proberen dit positief te beïnvloeden door u te adviseren om onze aanplantmaterialen te gebruiken en om de boom te snoeien voor aanplant.  Wij hebben de volgende instructies om een aanplant te doen slagen:

Snoeien van te planten bomen

Water geven aan geplante bomen

Aanplanten van bomen met kluit

Aanplanten van bomen met blote wortel

  • Bomen met  blote wortel (blw. als afkorting op uw leverbon/offerte)

Bomen met blote wortel zullen het 1e groeiseizoen nodig hebben om te overleven. Hun energie gebruiken ze om hun wortels uit te breiden. Bovengronds zal er van groei vrijwel geen sprake zijn. Deze bomen komen na aanplant later in blad dan gebruikelijk, immers moet eerst de sapstroom op gang komen.

Het blad is ook kleiner dan gebruikelijk. Een paar kleine blaadjes om te kunnen ‘ademen’ is voldoende voor de ontwikkeling.  In het 2de groeiseizoen is er sprake van een lichte groei, het blad is wat groter en beter ontwikkeld. In het 3de groeiseizoen  zijn de bomen weer op volle sterkte en is er een normale groei te verwachten mits de omstandigheden en verzorging in orde zijn.

Een uitvalpercentage van 5-15% is gebruikelijk. De natuur is onverbiddelijk. De zwakste exemplaren vallen uit of als de omstandigheden dermate ongustig zijn vallen ook de sterkere exemplaren uit. Bomen met blote wortel (blw) zijn  kwetsbaar en hebben een grotere kans tot uitval. Vooral als deze niet op de juiste manier aangeplant en/of verzorgd worden. Wij adviseren dan ook altijd om te kiezen voor een boom met kluit. Bomen met blote wortel vallen buiten de garantieregeling.

  • Bomen met een kluit (kl. of .drdkl als afkorting op uw leverbon/offerte)

Bomen met een kluit gebruiken het 1e groeiseizoen om hun wortelgestel uit te breiden en zich vast te zetten in de grond. Doorgaans hebben deze bomen meer en groter blad dan de bomen met blote wortel. Van veel lengte of dikte groei is echter nog geen sprake.

Het uitvalpercentage van onze bomen op de kwekerij is vrijwel nihil, als er een boom in een tuin of park uitvalt dan ligt dat 999 van de 1000 keer aan een verkeerde standplaats of grondsoort, opsluiting in verharding, te weinig licht, verkeerde plantwijze of verzorging.

  • Bomen in pot en container (pot of container op uw leverbon)

Deze bomen nemen al hun wortels mee en zullen mits goed geplant en goed verzorgd het  1e groeiseizoen al groei en ontwikkeling vertonen. Bomen in pot staan aan een druppelleiding en krijgen via de computer netjes op tijd water en voeding. Deze bomen zijn dan ook vrij 'lui' en verder zien we wel dat verhouding pot versus kroonvolume wat uit balans is. Door de druppelleiding is er gemakkelijk water beschikbaar,  de boom maakt dan ook een grotere kroon aan dan een vergelijkbare boom uit de volle grond. Het is erg belangrijk dat deze bomen na aanplant dus regelmatig water krijgen . Uitval is dan vrijwel nihil.

  • Goed om te weten.

Zonder zuurstof en water, geen leven.

Te diep geplant, dan te weinig zuurstof en groeiremmingen of een dode boom tot gevolg.

Te harde ondergrond, geen beworteling mogelijk.

Met de wortels langdurig in het water dan stikt de boom

Water nádat de boom verdroogd is te laat en reanimeren zal niet meer helpen.

Ongeschikte standplaats of slechte grond, geen succes mogelijk.

  • HELP, Mijn boom doet het niet goed                                               

Deze vraag wordt menigmaal gesteld en is vaak reden voor onrust. Meestal is het een onschuldige en tijdelijke aantasting waarbij geen actie nodig is. De natuur is zelfvoorzienend, maar ook duidelijk en onverbiddelijk. Zwakke exemplaren hebben geen bestaansrecht. Gebrek aan zuurstof, water, voeding en een slechte standplaats wordt afgestrafd.

Gaat het om een onschuldige seizoensaantasting van insecten, die onderdeel uitmaken van het ecosysteem? is het een gebrek aan water? Is het een ongunstige standplaats die nog verbeterd kan worden, zodat herstel mogelijk is? Voedingsgebrek? Te diep geplant? Betreft het een gebreksziekte of is het een dodelijke ziekte die de boom uiteindelijk fataal zal worden? 

  • Controle of de boom nog leeft

Nog geen blad aan de boom? Krab met de nagel een stukje bast op een tak weg. Is de onderlaag bruin, dan is de tak dood. Is de onderlaag wit-groen dan zit er leven in en is er hoop. Eventueel herhalen op de stam.

Zie ook:

Help mijn boom doet het niet.

Checklist:  heb ik mijn boom goed geplant.

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden - Disclaimer - Privacyverklaring