Checklist: heb ik goed geplant? Advies nodig?

Checklist om goed voorbereid te planten 

1. Losse grond

De teellaag van de grond is 40 cm losgespit en de onderlaag is los en doorlaatbaar voor water. De waterhuishouding van de bodem is in orde. Bij bomen in bestrating/verharding is bomenzand en een beluchtingssysteem aangebracht. Storende harde lagen in de ondergrond zijn zodanig bewerkt dat oppervlakte water in de grond kan wegzakken en grondwater in droge periodes via de capillaire werking beschikbaar is.

2. Zuurgraad 

De PH-waarde sluit aan bij de behoefte van de plant/boom.

3. Standplaats

Grondsoort, invloed van de wind, schaduw, volle zon, nat of droog. Zoek er de goede boom bij. (voorbeeld: een Hibiscus onder een Beukenboom is een mismatch en zal nooit wat worden)

4. Zuurstof 

Wortels van bomen en tuinplanten hebben primair zuurstof nodig. Waar water is, is geen opneembare zuurstof voor de plant.  Als de grond verdicht is, met bestrating is afgesloten of als de bomen te diep geplant zijn is zuurstofgebrek de aanjager van groeiremmingen, zieke  of zelfs dode bomen en planten.

5. Plantwijze 

De boom (plant) is op de juiste wijze en diepte geplant en de kroon is gesnoeid. De boom is verankerd. De boomspiegel is vrij van beplanting. 

6. Voeding 

Het plantgat is verrijkt met Vivimus. De Vivimus is door de bovenste laag (30 cm) goed vermengd met de aanwezige grond.

7. Water

Water, water en water, de rest komt later. Er is een gietrand aangebracht, en er wordt regelmatig en in voldoende hoeveelheid water gegeven.

Ten Hoven Bomen beijvert zich om een kwalitatief goede boom of tuinplant te leveren. Elke boom of tuinplant wil overleven en uitgroeien. De bovengenoemde faktoren zullen bepalend zijn voor het succes. De praktijk leert dat er vaak onvoldoende of te laat water wordt gegeven. Hierdoor ontstaan groeiremmingen of gaan planten zelfs dood. Voorkomen is beter dan genezen. Zie onze webshopinformatie betreffende de aanplantwijze en het artikel HELP  mijn boom doet het niet...

Productinformatie? Wij adviseren u graag. Telefonisch is dat niet mogelijk, maar u bent van harte welkom op de kwekerij voor een vrijblijvende rondleiding en/of het verstrekken van produktinformatie. Maak daarvoor een afspraak, zodat we tijd voor u reserveren.

8.  ADVIESBEZOEK op locatie gewenst?

Het is ook mogelijk om een adviesbezoek op locatie aan te vragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten worden in zijn geheel of gedeeltelijk gecrediteerd met een door u te plaatsen vervolgorder.

 

 

Algemene voorwaarden - Disclaimer - Privacyverklaring