Succesvol bomen planten doe je zo !

bomen voor NU en de verre toekomst

SUCCESVOL BOMEN PLANTEN DOE JE ZO...

Bomen planten is een positieve en optimistische daad. Wijlen mijn opa, Willem ten Hoven, was 90 jaar en nog volop actief in zijn moestuin. Zaaien en planten in het heden, om in de toekomst te kunnen oogsten en te genieten. Uiteindelijk is hij 96 jaar geworden. Zijn hele leven geleefd met respect voor en in verbondenheid met de natuur.

Die verbondenheid met de natuur zijn veel mensen een beetje kwijt geraakt. Alles lijkt zo controleerbaar en maakbaar.  De natuur heeft echter haar eigen wetten. Een boom geplant op de verkeerde plek of op oneigenlijke wijze heeft geen bestaansrecht, de natuur is dan meedogenloos. Ik kom vaak situaties tegen waarbij de boom dood is of kwijnend naar zijn eind toe gaat en de boombezitter met frustraties achter laat.

Deze checklist kan een hulpmiddel zijn om u BEWUST te maken van de mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot het aanplanten van bomen, heesters en vaste planten. Moge deze helpen om een boomplantactie tot een succes te maken. Wij adviseren u graag.

Zie ook ons thema, Help mijn boom doet het niet.

THUIS   

Een boom moet zich thuis voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ken zijn oorsprong en respecteer deze. Een boom of plant voelt zich thuis bij goede buren. Dat zijn planten die binnen hetzelfde ecosysteem goed functioneren. Zij 'helpen' elkaar om zich thuis te voelen. Het resultaat zal een harmonische en balansrijke omgeving zijn, waarbij een sterke positieve energie voelbaar is.

Simpel gezegd: 'je wordt er blij van....!!!

Werk samen met de natuur en ga niet tegen de natuurwetten in. Een kalkminnende vruchtboom gruwelt van een zure en voedingsarme bodem. De boom zal niet of nauwelijks groei vertonen, geen goede oogst voortbrengen en verzucht onder een scala aan ziekten, plagen en aantastingen.

 

Een Rododendron prefereert een zure licht vochtige en humusrijke bodem, een koele voet, bij voorkeur beschut tegen wind en lichte schaduw. Geplaatst in een grindbak, vol in de zon, zal de Rododendron geplaagd door de hitte en opgewarmde grind geen vitaliteit kunnen uitstralen en een kort leven beschoren zijn.

SUCCESVOL BOMEN PLANTEN.

1. Zoek de goede boom bij de functie die de boom moet vervullen. Het DNA van de boom dient gerespecteerd te worden.

2. Zoek een boom die bij de omgeving, grondsoort en standplaats past. Grond met storende onderlagen?  's Winters wateroverlast? Schaduw? Wind?  Zout? Droogte?

3. Begraaf de boom niet, maar plant de boom op de door ons voorgeschreven wijze. Een goede voorbereiding is de sleutel tot succes.

4. Zorg voor een goede bewortelbare standplaats. Zie ons thema bomen in verharding. Verhoog de grondslag niet en verdicht deze niet. De boom moet kunnen ademen met zijn wortels. De wortels van de boom of plant zullen op de nieuwe standplaats weer voldoende goede bacteriën en schimmels moeten kunnen aanmaken. Bacteriën zoals Pseudomonas fluorescens en Baccillus subtilis, alsmede de schimmels Mycorrhiza en Trichoderma zorgen voor een goede plantweerbaarheid tegen ziektes en aantastingen.

 

5. De verplantingsnoei hoort er bij. Hierdoor wordt de balans tussen wortels en kroon hersteld en wordt de kroonopbouw gestuurd. Takken die naar binnen wijzen zijn overbodig. Dubbele of kruisende takken tot aan de basis wegnemen. Snoei reactiehout (waterlot) bij voorkeur in de nazomer.

6. De boom is afhankelijk van uw verzorging. Met name de eerste 2-3 jaar is monitoring, water en voeding geven noodzaak voor een goede aanslag. Een mulchlaag met Vivimus is de basis voor alle micro-organismen, die in de bovenlaag het hele ecosysteem zullen activeren en voeden. Een gietrand is zeer effectief en handig in het gebruik. Zie onze materialen en bemestingsstoffen op de webshop. Geef de natuur de ruimte en hij gaat voor je aan het werk. Een gezonde boom op de goede plek kent een goede groei en oogst en is onmisbaar in onze directe leefomgeving.

BOMEN PLANTEN? 

Ja natuurlijk en iedereen kan het !!

 

Algemene voorwaarden - Disclaimer - Privacyverklaring